Ballekoret Ballekoret Ballekoret


BalleKoret er et blandet kor, hvor sangglæden er i højsædet. Repertoiret er overvejende rytmisk populærmusik, fx. Beatles, Abba, Sebastian, Anne Linnet mv. BalleKoret synger tirsdage 19:00 til 21:20 i Hvinningdal Kirke. Derudover ligger nogle få øvegange og koncerter på en lørdag eller søndag. Der er tilknyttet en fast pianist. Udover øvedagene har vi foreløbig planlagt vores traditionelle jule- og forårskoncert. BalleKoret har i den kommende sæson mulighed for at modtage nye medlemmer i de to stemmegrupper bas og tenor.

De tre første gange i sæsonen at betragte som prøvegange, hvorefter der er en samtale med afklaring af, hvor stemmen passer bedst i korsammenhængen.

Har du lyst til at være med, så kontakt formand Torben Malling Jensen, på tlf. 2041 5426 eller mail: Ballekoret@gmail.com

Ballekoret